Maxwell playoff projections after Week 5

Article and photos courtesy of the Atlanta Journal-Constitution –> Original Article Here

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2016 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) classification record, and 4) random tie breaker.


Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
4 – AAAAAAA 183,233 816,767 155,910 9,271 168 308,698 691,302 19,080 483,506 1.07
6 – AAAAAAA 375,953 624,047 69,756 2,050 13 604,058 395,942 4,736 187,360 4.34
8 – AAAAAAA 338,746 661,254 133,583 4,841 47 623,275 376,725 9,664 173,803 4.75
1 – AAAAAAA 554,279 445,721 67,939 1,354 5 815,658 184,342 4,315 62,327 15.04
7 – AAAAAAA 505,996 494,004 59,563 1,997 14 840,180 159,820 2,264 51,466 18.43
3 – AAAAAAA 670,813 329,187 32,645 843 5 862,259 137,741 1,630 40,428 23.74
5 – AAAAAAA 955,477 44,523 615 3 992,099 7,901 8 720 1,387.89
2 – AAAAAAA 956,553 43,447 432 1 995,472 4,528 2 390 2,563.10

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Roswell 4 – AAAAAAA 4-0 98.52 999,982 876,240 803,304 671,563 477,789 1.09
Mill Creek 6 – AAAAAAA 5-0 92.99 999,989 748,921 601,984 383,630 185,242 4.40
Grayson 8 – AAAAAAA 3-1 92.05 999,984 842,329 625,810 352,546 168,691 4.93
Colquitt County 1 – AAAAAAA 2-4 86.60 994,173 670,842 356,621 154,422 56,190 16.80
Norcross 7 – AAAAAAA 5-0 84.72 999,951 624,403 424,514 138,187 48,313 19.70
McEachern 3 – AAAAAAA 4-1 84.66 999,391 688,447 270,344 120,628 37,989 25.32
Lowndes 1 – AAAAAAA 5-1 76.34 979,889 348,275 138,038 31,349 5,903 168.41
Lassiter 4 – AAAAAAA 5-0 75.89 982,709 236,521 102,275 27,209 4,473 222.56
Archer 8 – AAAAAAA 1-4 75.02 967,462 278,522 107,487 23,018 3,838 259.55
North Cobb 3 – AAAAAAA 4-1 72.61 992,407 310,905 60,188 14,214 2,005 497.75
Parkview 7 – AAAAAAA 3-1 72.62 995,722 263,209 69,562 13,072 1,749 570.76
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 3-2 72.54 982,616 165,432 59,041 12,195 1,663 600.32
Brookwood 7 – AAAAAAA 3-2 71.96 993,736 248,664 59,283 10,635 1,404 711.25
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 4-1 71.40 969,221 183,207 57,224 9,844 1,214 822.72
Etowah 4 – AAAAAAA 4-1 71.05 922,866 159,453 47,675 8,227 898 1,112.59
South Forsyth 5 – AAAAAAA 3-2 68.22 991,396 181,693 22,249 4,325 450 2,221.22
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 2-3 68.88 951,114 114,970 30,919 4,581 445 2,246.19
North Paulding 3 – AAAAAAA 5-0 68.32 956,775 147,478 26,544 4,011 400 2,499.00
Walton 4 – AAAAAAA 3-2 67.87 753,686 109,485 25,128 3,168 336 2,975.19
West Forsyth 5 – AAAAAAA 4-1 66.96 984,303 154,334 17,414 3,124 254 3,936.01
East Coweta 2 – AAAAAAA 4-1 66.90 992,703 107,071 23,753 2,637 241 4,148.38
Tift County 1 – AAAAAAA 4-2 66.67 785,194 119,537 16,217 2,412 210 4,760.90
Westlake 2 – AAAAAAA 2-3 65.32 985,256 87,749 17,314 1,710 140 7,141.86
Newton 8 – AAAAAAA 3-1-1 64.38 845,384 44,212 9,074 978 60 16,665.67
Hillgrove 3 – AAAAAAA 2-3 62.60 773,784 43,001 5,447 510 34 29,410.76
Camden County 1 – AAAAAAA 1-4 62.07 539,019 48,290 4,141 474 24 41,665.67
Milton 5 – AAAAAAA 2-2 61.14 879,157 46,098 4,423 419 16 62,499.00
Mountain View 6 – AAAAAAA 4-1 60.16 825,464 27,882 3,843 268 10 99,999.00
Newnan 2 – AAAAAAA 2-3 58.63 919,264 18,149 2,403 163 9 111,110.11
Woodstock 4 – AAAAAAA 3-2 59.65 371,254 21,570 2,657 160 5 199,999.00
Cherokee 4 – AAAAAAA 2-3 57.42 254,885 11,023 1,078 55 5 199,999.00
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 1-4 57.61 872,003 46,622 2,221 190
Lambert 5 – AAAAAAA 2-3 54.89 658,637 10,129 807 28
Wheeler 2 – AAAAAAA 2-3 52.79 835,864 4,671 406 20
North Forsyth 5 – AAAAAAA 3-2 51.20 590,231 4,529 247 13
Marietta 3 – AAAAAAA 2-3 52.32 294,058 2,573 151 8
Collins Hill 6 – AAAAAAA 0-5 50.66 253,203 1,472 78 4
Shiloh 8 – AAAAAAA 1-4 52.78 227,872 1,442 128 3
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 2-3 42.44 47,582 65 5
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 3-2 41.30 272,465 120 3
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 4-1 39.11 195,664 394
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 3-1 37.95 98,549 58
Rockdale County 8 – AAAAAAA 2-3 35.72 38,826 13
Duluth 6 – AAAAAAA 2-2 30.07 9,503
Campbell 2 – AAAAAAA 0-5 22.95 9,021
Discovery 6 – AAAAAAA 1-4 26.32 4,007
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-5 18.99 2,554
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 0-5 15.38 1,225

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
1 – AAAAAA 55,584 944,416 680,727 276,022 44,040 166,055 833,945 320,698 656,225 0.52
4 – AAAAAA 593,842 406,158 36,720 767 3 776,871 223,129 1,698 110,881 8.02
6 – AAAAAA 509,896 490,104 81,805 4,257 66 772,083 227,917 8,406 94,161 9.62
5 – AAAAAA 541,192 458,808 92,824 7,987 239 783,585 216,415 10,135 86,053 10.62
2 – AAAAAA 698,324 301,676 20,720 259 1 874,366 125,634 517 47,360 20.11
8 – AAAAAA 897,198 102,802 2,943 23 976,587 23,413 50 4,158 239.50
7 – AAAAAA 954,724 45,276 692 4 991,986 8,014 10 1,162 859.59
3 – AAAAAA 999,340 660 999,981 19

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Valdosta 1 – AAAAAA 5-1 81.88 961,317 783,449 629,033 435,221 277,016 2.61
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 5-0 81.34 964,789 784,085 627,984 426,216 262,079 2.82
Tucker 4 – AAAAAA 4-1 77.43 999,695 679,346 387,501 215,272 109,617 8.12
Harrison 6 – AAAAAA 5-0 74.98 992,556 650,799 356,146 170,184 76,224 12.12
Lee County 1 – AAAAAA 5-0 74.79 847,479 552,886 344,733 159,889 68,282 13.65
Mays 5 – AAAAAA 3-1 75.05 987,139 452,570 261,561 129,713 58,204 16.18
Glynn Academy 2 – AAAAAA 4-1 72.54 999,738 663,280 283,367 120,752 46,774 20.38
Houston County 1 – AAAAAA 6-0 73.08 796,539 484,672 281,214 118,214 45,659 20.90
Dalton 6 – AAAAAA 4-0 68.47 977,771 424,376 156,930 52,999 15,509 63.48
Northgate 5 – AAAAAA 5-0 69.17 969,767 284,753 139,636 49,748 15,280 64.45
Hughes 5 – AAAAAA 4-1 68.64 617,830 141,868 77,292 26,603 8,050 123.22
Lanier 8 – AAAAAA 3-2 63.03 992,472 309,970 67,776 17,327 3,409 292.34
Alexander 5 – AAAAAA 4-0 64.65 729,387 124,100 54,037 14,576 3,381 294.77
Coffee 1 – AAAAAA 3-2 64.11 429,876 165,951 62,242 15,103 3,189 312.58
Allatoona 6 – AAAAAA 1-4 62.49 851,776 233,517 54,267 12,219 2,343 425.80
Creekside 5 – AAAAAA 4-1 62.71 467,644 57,426 24,008 5,456 1,075 929.23
Lovejoy 4 – AAAAAA 3-3 58.15 992,375 161,083 30,799 5,344 709 1,409.44
Dacula 8 – AAAAAA 1-4 58.05 967,179 168,303 25,815 4,527 585 1,708.40
Johns Creek 7 – AAAAAA 4-1 59.45 992,066 57,256 19,199 3,473 568 1,759.56
Stephenson 4 – AAAAAA 2-3 57.66 873,422 167,365 23,692 4,111 550 1,817.18
Alpharetta 7 – AAAAAA 2-2 58.74 963,175 47,605 14,150 2,488 358 2,792.30
Brunswick 2 – AAAAAA 3-2 56.27 980,967 135,609 19,060 2,814 342 2,922.98
Centennial 7 – AAAAAA 3-2 57.43 968,333 36,103 11,782 1,996 230 4,346.83
Effingham County 2 – AAAAAA 3-2 55.13 976,897 110,922 14,536 2,045 211 4,738.34
Gainesville 8 – AAAAAA 2-2 55.32 920,642 89,122 11,719 1,596 164 6,096.56
Creekview 6 – AAAAAA 2-2 54.49 327,019 42,807 4,705 597 65 15,383.62
Douglas County 5 – AAAAAA 3-2 56.60 202,698 11,489 3,315 454 63 15,872.02
Richmond Hill 2 – AAAAAA 4-0 50.95 966,782 64,925 5,692 540 33 30,302.03
Sprayberry 6 – AAAAAA 4-1 50.21 295,272 23,094 1,754 148 11 90,908.09
Sequoyah 6 – AAAAAA 1-3 48.79 540,265 35,504 2,431 176 9 111,110.11
Cambridge 7 – AAAAAA 2-3 48.01 861,316 7,042 828 67 6 166,665.67
Drew 4 – AAAAAA 1-4 46.17 545,595 17,872 1,043 66 5 199,999.00
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 1-4 44.94 399,636 10,540 565 32
Evans 3 – AAAAAA 3-2 43.24 907,425 3,935 353 13
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 3-2 42.43 650,744 6,973 346 10
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 2-3 41.42 869,606 2,575 204 4
Habersham Central 8 – AAAAAA 4-1 39.86 451,305 2,925 112 3
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-4 37.94 768,807 1,117 77 2
M.L. King 4 – AAAAAA 2-3 39.82 78,789 849 29 2
Jonesboro 4 – AAAAAA 0-5 39.42 72,652 651 20
Grovetown 3 – AAAAAA 2-3 33.62 498,512 331 10
Alcovy 3 – AAAAAA 4-1 32.75 504,645 256 10
Tri-Cities 5 – AAAAAA 0-4 39.49 22,182 86 8
Greenbrier 3 – AAAAAA 5-0 32.03 451,005 189 6
Chattahoochee 7 – AAAAAA 3-2 37.66 61,207 74 5
Northview 7 – AAAAAA 0-4 38.15 93,016 116 4
Pope 7 – AAAAAA 1-4 38.26 45,042 38 2
South Cobb 6 – AAAAAA 1-4 33.40 9,637 52 1
New Manchester 5 – AAAAAA 0-5 40.85 2,304 17 1
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 2-3 32.40 37,836 96
River Ridge 6 – AAAAAA 2-2 29.20 5,704 10
South Paulding 5 – AAAAAA 0-5 40.68 1,049 7
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 1-2-1 22.64 75,616 5
Apalachee 8 – AAAAAA 2-2-1 20.76 17,658 5
Dunwoody 7 – AAAAAA 2-2 27.66 15,512 4
North Atlanta 7 – AAAAAA 1-4 24.89 333
Osborne 6 – AAAAAA 0-6 9.50
Forest Park 4 – AAAAAA 1-5 7.86

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 194,985 805,015 62,547 951 4 281,474 718,526 6,244 591,169 0.69
4 – AAAAA 221,373 778,627 247,801 12,804 179 568,544 431,456 23,558 159,686 5.26
7 – AAAAA 304,299 695,701 212,797 25,498 976 585,672 414,328 32,670 148,864 5.72
2 – AAAAA 651,128 348,872 1,785 1 810,871 189,129 3 49,949 19.02
3 – AAAAA 619,297 380,703 29,334 230 895,904 104,096 469 37,931 25.36
6 – AAAAA 807,417 192,583 10,171 21 964,674 35,326 205 5,995 165.81
1 – AAAAA 892,080 107,920 4,039 60 971,862 28,138 85 4,762 209.00
5 – AAAAA 919,395 80,605 777 1 984,235 15,765 2 1,644 607.27

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 3-1 86.02 999,988 924,656 816,813 715,339 590,396 0.69
Stockbridge 4 – AAAAA 4-0 73.98 998,517 810,787 654,461 359,396 138,757 6.21
Kell 7 – AAAAA 4-1 72.93 999,039 843,118 470,790 287,859 103,997 8.62
Ware County 2 – AAAAA 2-2 69.37 999,991 688,659 349,500 189,093 49,949 19.02
Griffin 3 – AAAAA 5-0 68.60 997,925 604,950 366,706 98,591 37,469 25.69
Carrollton 7 – AAAAA 4-0 67.24 980,673 670,187 260,148 109,188 31,073 31.18
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 4-1 63.95 974,348 567,418 300,072 75,390 17,423 56.40
Rome 7 – AAAAA 2-2 64.70 916,918 493,769 179,006 47,387 13,634 72.35
Grady 6 – AAAAA 4-1 60.56 998,265 312,981 137,273 25,476 4,837 205.74
Thomas County Central 1 – AAAAA 4-2 61.03 981,689 298,951 64,068 21,713 4,219 236.02
Jones County 4 – AAAAA 3-2 60.19 894,455 173,002 69,493 18,067 3,321 300.11
Arabia Mountain 5 – AAAAA 4-1 56.05 997,907 307,563 77,431 15,532 1,635 610.62
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 4-1 55.32 996,253 176,490 64,352 9,994 1,157 863.30
Loganville 8 – AAAAA 4-1 54.31 955,559 151,558 38,322 7,978 692 1,444.09
Bainbridge 1 – AAAAA 1-3 52.98 896,703 137,500 24,800 4,173 399 2,505.27
Starr’s Mill 3 – AAAAA 2-3 52.65 895,450 160,091 32,200 4,778 397 2,517.89
Paulding County 7 – AAAAA 2-3 50.71 472,115 92,751 15,161 1,728 117 8,546.01
Warner Robins 1 – AAAAA 1-4 49.85 771,740 80,553 12,386 1,427 103 9,707.74
Locust Grove 4 – AAAAA 4-1 51.21 433,007 44,144 8,587 1,212 103 9,707.74
Clarke Central 8 – AAAAA 3-2 48.50 872,494 60,109 11,755 1,395 81 12,344.68
Dutchtown 4 – AAAAA 2-2 51.91 279,845 26,593 5,226 795 75 13,332.33
Riverdale 3 – AAAAA 4-1 48.40 762,116 66,713 9,359 1,069 59 16,948.15
Cass 7 – AAAAA 3-2 47.47 331,548 46,747 6,022 496 25 39,999.00
Harris County 1 – AAAAA 3-2 46.47 697,019 49,245 6,021 530 21 47,618.05
Veterans 1 – AAAAA 3-3 45.53 652,849 40,433 4,744 380 20 49,999.00
East Paulding 7 – AAAAA 0-4 48.08 93,776 13,631 1,937 201 10 99,999.00
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 2-3 43.39 956,083 35,817 3,586 221 9 111,110.11
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 2-3 44.47 180,684 7,995 910 89 6 166,665.67
Hiram 7 – AAAAA 3-2 47.96 24,450 3,729 543 57 5 199,999.00
Villa Rica 7 – AAAAA 3-2 43.17 181,479 15,099 1,366 82 3 333,332.33
Whitewater 3 – AAAAA 3-2 40.94 546,475 13,539 955 69 3 333,332.33
Fayette County 3 – AAAAA 2-1-1 41.24 512,368 13,901 924 57 3 333,332.33
Ola 4 – AAAAA 2-2 42.49 239,051 7,714 663 65 1 999,999.00
Riverwood 6 – AAAAA 2-3 39.80 668,736 6,136 585 37 1 999,999.00
Flowery Branch 8 – AAAAA 2-3 39.69 579,937 10,483 1,009 43
Wayne County 2 – AAAAA 0-5 38.24 957,579 7,854 695 27
Banneker 6 – AAAAA 3-2 36.57 816,558 8,836 556 24
Cedar Shoals 8 – AAAAA 3-2 37.60 542,471 7,167 611 15
Statesboro 2 – AAAAA 0-5 35.52 932,250 4,890 347 9
Columbia 5 – AAAAA 2-3 34.98 732,182 4,803 233 9
Lithonia 5 – AAAAA 1-4 32.52 624,265 2,505 103 5
South Effingham 2 – AAAAA 0-5 30.68 853,882 1,932 115 3
McIntosh 3 – AAAAA 3-2 36.53 283,043 3,117 124 1
Miller Grove 5 – AAAAA 2-3 29.51 551,314 1,243 28
North Springs 6 – AAAAA 2-2 27.02 287,523 348 9
Walnut Grove 8 – AAAAA 1-4 22.98 48,861 44 4
New Hampstead 2 – AAAAA 1-4-1 16.17 256,298 35 1
Maynard Jackson 6 – AAAAA 1-4 25.78 148,352 132
Chamblee 5 – AAAAA 1-4 20.99 138,249 45
Decatur 6 – AAAAA 1-4 25.02 48,054 25
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-5 19.15 36,259 11
Union Grove 4 – AAAAA 0-4-1 23.94 50 1
Morrow 3 – AAAAA 1-4 13.91 2,623
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-5 2.40 690
Hampton 4 – AAAAA 1-4 18.86 43
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 0-5 16.01 2
Clarkston 5 – AAAAA 0-6 -16.90
Cross Keys 5 – AAAAA 0-1 -27.56

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 130,948 869,052 398,411 20,570 282 178,956 821,044 255,137 708,435 0.41
3 – AAAA 614,035 385,965 19,211 61 713,013 286,987 2,309 107,223 8.33
4 – AAAA 702,060 297,940 21,764 209 1 782,233 217,767 2,296 96,750 9.34
7 – AAAA 453,771 546,229 93,723 208 869,110 130,890 3,352 33,440 28.90
8 – AAAA 542,165 457,835 71,480 2,362 21 879,843 120,157 1,696 24,991 39.01
2 – AAAA 585,521 414,479 55,661 1,185 4 910,055 89,945 1,351 19,032 51.54
1 – AAAA 716,643 283,357 16,631 40 943,695 56,305 118 8,968 110.51
6 – AAAA 957,163 42,837 485 1 989,357 10,643 3 1,161 860.33

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 5-0 83.67 999,876 892,042 764,662 702,629 571,744 0.75
Sandy Creek 5 – AAAA 3-1 72.52 997,182 618,126 478,610 370,216 136,450 6.33
Thomson 3 – AAAA 4-0 71.88 999,992 443,953 363,723 276,846 105,256 8.50
Woodward Academy 4 – AAAA 4-1 71.21 999,916 802,664 270,726 207,430 95,312 9.49
Blessed Trinity 7 – AAAA 4-2 62.62 999,398 633,569 409,737 92,429 25,542 38.15
Jefferson 8 – AAAA 4-1 62.11 978,982 590,473 326,235 91,245 21,112 46.37
Spalding 2 – AAAA 3-2 60.71 989,527 552,981 289,928 62,586 14,818 66.49
Cairo 1 – AAAA 4-1 57.85 994,486 479,858 250,006 53,135 8,727 113.59
Marist 7 – AAAA 3-2 58.16 997,769 424,347 226,389 41,532 7,890 125.74
Mary Persons 2 – AAAA 3-2 55.77 966,347 375,262 141,914 24,613 3,898 255.54
Burke County 3 – AAAA 4-1 55.48 998,723 102,249 40,388 12,424 1,967 507.39
Stephens County 8 – AAAA 4-1 53.89 891,648 292,699 92,778 14,548 1,966 507.65
Eastside 4 – AAAA 3-1-1 52.82 991,121 302,395 41,909 12,337 1,424 701.25
Oconee County 8 – AAAA 4-1 52.17 842,427 231,880 62,702 9,025 1,158 862.56
Ridgeland 6 – AAAA 4-0 52.94 998,478 232,837 33,897 10,007 1,126 887.10
St. Pius X 8 – AAAA 0-5 51.40 776,605 192,589 43,716 6,494 725 1,378.31
Carver (Columbus) 1 – AAAA 2-3 46.55 870,921 110,498 30,332 2,144 167 5,987.02
Upson-Lee 2 – AAAA 3-2 46.80 857,769 118,986 21,249 2,122 165 6,059.61
West Laurens 2 – AAAA 3-2 47.18 821,872 108,011 18,068 1,968 151 6,621.52
LaGrange 5 – AAAA 2-3 47.74 665,515 73,280 21,404 1,742 137 7,298.27
Troup 5 – AAAA 4-1 47.18 573,014 58,621 16,409 1,302 92 10,868.57
Hardaway 1 – AAAA 3-1 45.52 762,073 60,551 15,526 973 70 14,284.71
Northwest Whitfield 6 – AAAA 2-3 43.67 982,844 57,960 6,544 555 33 30,302.03
Madison County 8 – AAAA 5-0 43.90 486,215 52,616 6,263 541 30 33,332.33
Cedartown 5 – AAAA 3-2 42.31 443,984 25,315 5,023 222 12 83,332.33
Luella 4 – AAAA 2-3 40.50 735,873 30,722 4,751 215 11 90,908.09
West Hall 7 – AAAA 4-2 41.22 910,070 21,298 3,978 280 8 124,999.00
Americus-Sumter 1 – AAAA 2-3 38.05 547,830 14,015 2,040 93 3 333,332.33
Salem 4 – AAAA 3-2 37.60 664,128 19,646 2,199 79 3 333,332.33
Pickens 6 – AAAA 1-3 37.97 943,717 24,971 2,681 80 2 499,999.00
Westover 1 – AAAA 3-2 39.38 260,723 5,993 1,022 47 1 999,999.00
Chapel Hill 5 – AAAA 2-2-1 40.46 284,270 12,744 2,187 70
Columbus 1 – AAAA 2-3 36.62 320,501 6,029 837 28
Baldwin 3 – AAAA 2-3 32.26 890,687 12,047 1,076 26
Perry 2 – AAAA 1-3 34.28 252,053 3,629 155 7
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 4-1 28.07 700,642 3,737 196 4
Northside (Columbus) 1 – AAAA 3-2 36.50 211,632 2,027 253 3
North Clayton 4 – AAAA 3-2 31.38 423,768 4,460 312 2
Chestatee 7 – AAAA 3-3 28.29 527,395 569 24 1
Richmond Academy 3 – AAAA 2-2 22.12 620,911 1,226 35
White County 7 – AAAA 1-4 28.62 565,368 647 32
Central (Carrollton) 5 – AAAA 0-5 29.56 36,159 314 20
Cross Creek 3 – AAAA 3-2 19.06 474,246 547 16
Howard 2 – AAAA 1-4 29.34 112,432 612 14
Shaw 1 – AAAA 1-4 30.04 31,834 135 12
Druid Hills 4 – AAAA 2-3 24.21 107,139 299 11
Southeast Whitfield 6 – AAAA 4-1 19.27 259,108 250 5
Henry County 4 – AAAA 0-4 22.76 78,055 191 3
North Oconee 8 – AAAA 0-5 23.60 24,123 102 3
Gilmer 6 – AAAA 0-5 13.59 75,539 26
LaFayette 6 – AAAA 2-3 8.46 39,672 2
Hephzibah 3 – AAAA 0-5 -7.35 15,441

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
7 – AAA 295,226 704,774 33,159 243 431,801 568,199 1,451 449,095 1.23
5 – AAA 120,653 879,347 517,601 149,557 11,399 338,791 661,209 123,386 330,861 2.02
6 – AAA 546,690 453,310 37,427 859 5 723,254 276,746 1,066 104,836 8.54
4 – AAA 552,770 447,230 51,334 1,689 15 826,469 173,531 2,132 76,336 12.10
2 – AAA 726,587 273,413 25,105 705 5 912,063 87,937 1,308 19,836 49.41
1 – AAA 697,573 302,427 32,406 1,403 21 910,522 89,478 1,385 17,749 55.34
8 – AAA 939,976 60,024 813 2 990,458 9,542 8 1,049 952.29
3 – AAA 984,335 15,665 58 997,378 2,622 238 4,200.68

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 4-1 72.17 999,984 778,247 717,336 566,764 448,889 1.23
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 3-2 63.62 997,738 754,121 552,917 314,955 162,763 5.14
Calhoun 6 – AAA 3-2 60.59 994,437 752,208 436,563 269,950 103,999 8.62
Pace Academy 5 – AAA 4-1 60.03 980,159 648,689 428,053 220,560 87,507 10.43
Peach County 4 – AAA 4-1 59.48 996,918 744,003 402,078 157,881 74,068 12.50
Cedar Grove 5 – AAA 3-2 57.31 986,210 662,597 395,322 175,591 57,536 16.38
Lovett 5 – AAA 3-2 55.62 902,356 274,177 180,903 73,426 23,052 42.38
Liberty County 2 – AAA 4-0 51.92 996,148 546,938 158,462 54,664 14,159 69.63
Crisp County 1 – AAA 5-0 50.53 989,595 258,930 149,762 46,584 9,929 99.72
Cook 1 – AAA 2-3 48.36 980,158 200,282 95,928 25,274 4,864 204.59
Pierce County 2 – AAA 3-2 47.45 989,044 384,561 93,731 24,687 4,350 228.89
Monroe 1 – AAA 2-2 46.08 966,577 162,685 66,788 15,185 2,573 387.65
Westside (Macon) 4 – AAA 2-3 44.65 896,946 223,177 50,336 10,333 1,465 681.59
Appling County 2 – AAA 3-1 43.98 958,289 220,791 45,990 9,845 1,326 753.15
Hart County 8 – AAA 0-4-1 42.45 995,683 243,904 46,666 8,191 942 1,060.57
Sonoraville 6 – AAA 3-2 41.89 862,826 193,175 31,888 5,197 643 1,554.21
Central (Macon) 4 – AAA 5-0 41.67 831,380 154,749 27,247 4,525 517 1,933.24
Worth County 1 – AAA 2-3 40.74 919,260 90,926 23,743 3,819 383 2,609.97
Jackson 4 – AAA 3-2 40.28 780,602 125,694 18,917 2,805 282 3,545.10
Jenkins 3 – AAA 4-1 39.83 999,448 63,912 13,427 2,454 231 4,328.00
Adairsville 6 – AAA 2-3 37.77 798,566 127,407 16,531 2,203 169 5,916.16
North Hall 7 – AAA 4-1 39.93 883,792 41,693 12,199 1,821 129 7,750.94
Morgan County 8 – AAA 3-2 36.47 980,065 112,831 11,750 1,220 103 9,707.74
Dawson County 7 – AAA 2-1 37.94 833,997 30,042 7,188 947 73 13,697.63
Bremen 6 – AAA 3-2 32.64 677,356 56,347 4,944 372 21 47,618.05
Southeast Bulloch 3 – AAA 1-3 31.87 996,727 16,980 2,242 167 7 142,856.14
Franklin County 8 – AAA 1-4 30.00 926,042 38,106 2,326 138 4 249,999.00
Pike County 4 – AAA 3-1 32.69 396,032 24,338 1,665 118 4 249,999.00
Union County 7 – AAA 4-1 32.18 612,699 8,796 1,245 105 4 249,999.00
Ringgold 6 – AAA 2-3 30.45 333,971 21,822 1,470 81 4 249,999.00
Redan 5 – AAA 1-4 34.00 124,982 3,195 711 63 3 333,332.33
Brantley County 2 – AAA 3-1 28.27 570,093 13,688 839 41 1 999,999.00
Tattnall County 2 – AAA 2-2 23.22 417,267 4,533 203 8
Lumpkin County 7 – AAA 2-2 25.84 340,756 1,743 138 8
North Murray 6 – AAA 3-2 23.78 194,410 5,133 163 7
East Hall 7 – AAA 2-3 24.45 270,907 1,013 69 5
Murray County 6 – AAA 3-2 19.83 132,247 1,808 42 2
Jackson County 8 – AAA 1-4 19.58 543,996 2,715 75 1
Savannah 3 – AAA 4-1 18.07 927,283 858 51 1
Dougherty 1 – AAA 1-3 20.48 144,410 844 35 1
Kendrick 4 – AAA 0-5 21.15 58,790 554 14 1
Monroe Area 8 – AAA 1-4 15.39 392,312 905 21
Rutland 4 – AAA 1-4 20.63 39,332 369 10
Windsor Forest 3 – AAA 3-1 10.57 769,563 196 4
Long County 2 – AAA 1-1-2 13.70 69,159 151 3
Fannin County 7 – AAA 2-3 17.64 57,865 58 3
East Jackson 8 – AAA 2-2 8.04 161,902 92 1
Towers 5 – AAA 1-4 15.09 8,090 7 1
Islands 3 – AAA 1-4 0.77 115,593 3
Groves 3 – AAA 1-4 0.89 100,225 3
Beach 3 – AAA 0-5 2.19 62,191 3
Haralson County 6 – AAA 1-3 2.17 4,366 1
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-4 -6.10 28,970
Coahulla Creek 6 – AAA 0-5 -10.22 1,540
McNair 5 – AAA 3-2 9.26 311
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-5 -18.47 281
Stone Mountain 5 – AAA 1-4 1.70 154

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 253,947 746,053 87,366 1,682 5 393,364 606,636 13,253 460,698 1.17
1 – AA 241,889 758,111 211,757 12,861 219 354,430 645,570 79,710 329,733 2.03
5 – AA 306,274 693,726 159,314 3,085 5 728,493 271,507 5,764 129,533 6.72
8 – AA 730,474 269,526 9,178 34 811,267 188,733 714 45,624 20.92
4 – AA 495,977 504,023 88,496 433 889,519 110,481 1,664 25,178 38.72
7 – AA 913,561 86,439 2,299 17 973,974 26,026 25 4,839 205.65
3 – AA 728,737 271,263 9,291 52 956,003 43,997 42 4,159 239.44
6 – AA 916,007 83,993 778 1 994,122 5,878 236 4,236.29

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 5-0 73.83 999,999 928,569 737,845 596,580 458,554 1.18
Fitzgerald 1 – AA 4-0 67.37 999,778 857,247 569,351 471,843 236,058 3.24
Callaway 5 – AA 5-0 63.65 999,838 825,626 658,290 249,855 127,456 6.85
Brooks County 1 – AA 4-0 62.29 998,989 746,686 359,554 247,710 93,196 9.73
Rabun County 8 – AA 3-0 57.44 999,967 635,392 240,158 175,386 43,972 21.74
Jefferson County 4 – AA 5-0 54.18 999,955 851,115 380,471 84,512 23,047 42.39
Model 7 – AA 5-0 51.52 999,693 260,584 58,821 22,798 4,707 211.45
Washington County 3 – AA 2-2 45.93 989,833 317,503 184,907 33,385 3,502 284.55
Vidalia 2 – AA 3-2 44.72 992,088 273,432 75,232 22,107 2,107 473.61
Screven County 4 – AA 4-1 42.43 998,007 484,324 186,999 25,438 2,044 488.24
Heard County 5 – AA 5-1 43.01 975,637 269,650 133,320 20,391 1,721 580.06
Elbert County 8 – AA 3-1-1 45.35 998,847 182,714 37,640 14,053 1,652 604.33
Dublin 3 – AA 5-0 40.33 964,837 146,713 62,985 7,514 501 1,995.01
Thomasville 1 – AA 1-3 41.52 926,674 134,146 47,061 5,462 474 2,108.70
Lamar County 5 – AA 3-2 37.89 935,300 117,507 43,074 4,846 252 3,967.25
Hapeville Charter 6 – AA 2-3 35.80 910,422 201,641 57,950 4,748 205 4,877.05
Pepperell 7 – AA 3-1 37.46 974,180 72,132 21,542 2,931 126 7,935.51
Spencer 5 – AA 3-2 36.43 883,144 70,491 21,436 2,179 104 9,614.38
Southwest 3 – AA 2-3 36.38 916,798 60,197 18,466 1,784 92 10,868.57
Laney 4 – AA 0-5 33.90 967,970 112,233 25,463 2,193 87 11,493.25
Dodge County 3 – AA 1-4 35.67 881,312 47,944 14,218 1,353 64 15,624.00
Toombs County 2 – AA 4-1 31.66 884,680 96,651 19,983 1,155 37 27,026.03
Washington 6 – AA 2-3 29.69 718,257 61,333 10,277 487 17 58,822.53
B.E.S.T. Academy 6 – AA 1-5 27.83 793,910 59,274 8,645 335 11 90,908.09
Berrien 1 – AA 3-2 28.00 712,855 26,396 5,932 241 5 199,999.00
Rockmart 7 – AA 4-1 28.39 848,516 22,609 5,069 212 4 249,999.00
Douglass 6 – AA 2-2 27.81 550,154 24,199 3,001 131 2 499,999.00
Chattooga 7 – AA 3-2 26.62 862,125 17,069 3,281 110 2 499,999.00
K.I.P.P. Atlanta Collegiate 6 – AA 4-1 27.17 563,515 29,703 3,755 145 1 999,999.00
Therrell 6 – AA 2-3 24.03 400,730 12,270 1,123 32
Early County 1 – AA 0-4-1 23.13 327,703 6,065 1,045 24
Swainsboro 2 – AA 0-5 22.11 279,162 7,219 593 20
Bacon County 2 – AA 1-3 21.44 313,710 7,412 600 14
Bryan County 2 – AA 2-2 23.62 272,813 7,457 540 11
Banks County 8 – AA 2-3 16.73 720,940 9,134 469 4
Putnam County 8 – AA 0-5 16.24 694,388 8,035 399 4
Northeast 3 – AA 1-4 20.30 191,481 490 29 3
Metter 2 – AA 1-3 20.36 217,146 4,227 299 2
Butler 4 – AA 2-3 14.34 388,949 304 11 1
Harlem 4 – AA 2-3 11.16 355,069 220 9 1
Monticello 8 – AA 0-5 10.62 416,877 2,005 64
Dade County 7 – AA 1-4 14.74 231,496 503 41
South Atlanta 6 – AA 2-4 17.41 63,012 487 19
Jeff Davis 2 – AA 1-3 15.90 40,402 338 13
Jordan 5 – AA 0-5 16.41 112,028 221 9
Social Circle 8 – AA 2-3 3.13 153,213 212 6
Albany 1 – AA 0-5 9.22 34,001 46 3
Temple 5 – AA 4-1 11.74 94,053 83 1
Coosa 7 – AA 1-4 12.14 81,955 80 1
Josey 4 – AA 2-3 9.50 232,194 82
Glenn Hills 4 – AA 2-3 7.72 48,992 13
East Laurens 3 – AA 1-4 10.47 32,633 10
Oglethorpe County 8 – AA 0-4 -7.36 15,768 4
Bleckley County 3 – AA 1-4 7.26 23,106 1
Westside (Augusta) 4 – AA 1-4 -0.29 8,864 1
Armuchee 7 – AA 1-4 -5.09 1,848 1
Gordon Central 7 – AA 0-5 -16.36 187

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Macon County 4 – A 3-1 52.20 995,184 810,283 661,212 466,691 314,974 2.17
Clinch County 2 – A 4-1 51.35 999,992 863,815 683,332 469,014 303,188 2.30
Manchester 4 – A 5-0 48.57 999,887 754,285 525,884 326,714 177,872 4.62
Emanuel County Institute 3 – A 5-0 42.04 999,989 702,391 414,319 203,761 71,856 12.92
Irwin County 2 – A 2-3 40.79 941,714 479,840 245,753 106,431 36,192 26.63
Bowdon 6 – A 3-2 38.54 987,055 463,776 219,785 85,884 25,203 38.68
McIntosh County Academy 3 – A 3-1 36.38 997,370 444,652 185,337 63,344 15,610 63.06
Lincoln County 7 – A 2-1-1 36.32 960,844 424,049 177,157 60,849 15,298 64.37
Commerce 8 – A 3-1 33.81 999,947 523,422 179,416 53,457 10,955 90.28
Twiggs County 7 – A 3-1 35.15 842,757 277,919 111,702 35,235 7,955 124.71
Mount Zion (Carroll) 6 – A 4-0 33.79 919,011 277,137 104,718 30,558 6,112 162.61
Turner County 2 – A 3-2 33.88 668,513 186,952 71,085 20,713 4,370 227.83
Mitchell County 1 – A 5-0 28.24 999,920 426,815 130,414 25,892 3,295 302.49
Dooly County 4 – A 2-3 34.30 479,523 118,774 45,646 13,693 2,884 345.74
Marion County 4 – A 3-2 30.60 586,753 113,785 35,262 8,212 1,332 749.75
Charlton County 2 – A 1-3 29.22 331,909 66,125 18,138 3,905 542 1,844.02
Greene County 7 – A 3-1 27.39 602,784 95,598 24,669 4,465 529 1,889.36
Trion 6 – A 3-2 26.33 484,770 65,401 15,779 2,733 330 3,029.30
Gordon Lee 6 – A 4-1 25.27 619,152 71,317 15,853 2,483 277 3,609.11
Randolph-Clay 1 – A 4-0 21.12 983,245 189,869 31,697 3,704 267 3,744.32
Pelham 1 – A 4-1 21.38 959,233 150,869 25,315 3,095 245 4,080.63
Warren County 7 – A 3-1 24.83 515,910 62,073 13,398 2,047 187 5,346.59
Johnson County 3 – A 4-1 22.65 860,435 79,038 15,014 2,020 175 5,713.29
Taylor County 4 – A 3-1 23.68 455,062 43,884 8,552 1,246 125 7,999.00
Hancock Central 7 – A 3-1 23.61 430,299 45,647 9,108 1,284 105 9,522.81
Terrell County 1 – A 2-3 16.25 961,755 80,193 9,445 698 36 27,776.78
Telfair County 2 – A 1-3 21.72 295,967 25,604 4,787 537 36 27,776.78
Jenkins County 3 – A 3-1 17.04 904,242 48,464 5,919 467 15 66,665.67
Seminole County 1 – A 2-2-1 14.72 806,295 41,178 4,157 303 9 111,110.11
Miller County 1 – A 2-2 13.96 920,689 48,357 4,534 268 9 111,110.11
Atkinson County 2 – A 2-3 20.80 115,526 7,960 1,184 128 7 142,856.14
Washington-Wilkes 7 – A 0-4 23.90 20,398 3,262 599 98 6 166,665.67
Crawford County 4 – A 3-0 19.43 41,872 2,499 361 34 3 333,332.33
Hawkinsville 4 – A 3-2 18.24 58,156 2,913 389 36 1 999,999.00
Towns County 8 – A 2-3 4.21 187,735 1,152 38 1
Treutlen 3 – A 2-3 10.47 15,465 316 23
Chattahoochee County 1 – A 1-3 5.80 45,511 345 17
Wilkinson County 7 – A 0-4 14.88 131 18 1
Wilcox County 2 – A 1-4 8.67 535 9 1
Wheeler County 3 – A 4-1 4.12 1,479 13
Calhoun County 1 – A 1-3 -6.65 2,343 1
Baconton Charter 1 – A 1-3 -13.11 328
Lanier County 2 – A 1-4 4.60 277
Schley County 4 – A 2-3 10.10 17
Stewart County 1 – A 1-4 -21.20 9
Claxton 3 – A 0-4 1.16 8
Portal 3 – A 0-4 -1.65 3
Greenville 4 – A 0-5 6.41 1
Central (Talbotton) 4 – A 0-4 -6.96
Montgomery County 3 – A 0-5 -7.99
Fulton Leadership Academy 5 – A 0-5 -26.53

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 5-0 62.85 1,000,000 929,242 811,193 688,971 567,663 0.76
Prince Avenue Christian 8 – A 5-0 50.43 1,000,000 789,164 525,334 303,745 110,035 8.09
Wesleyan 5 – A 5-0 50.66 1,000,000 781,565 481,459 236,746 100,867 8.91
Darlington 6 – A 4-1 48.79 1,000,000 714,890 394,903 199,147 68,761 13.54
Calvary Day 3 – A 4-0 47.75 1,000,000 652,294 357,293 150,815 52,576 18.02
Landmark Christian 5 – A 5-0 46.42 1,000,000 687,295 333,664 138,345 43,415 22.03
Stratford Academy 7 – A 3-1 41.87 998,830 398,224 158,252 48,786 11,464 86.23
Pinecrest Academy 6 – A 3-1 40.50 999,987 357,431 126,121 37,275 7,946 124.85
Mount Paran Christian 6 – A 3-1 40.89 999,996 328,738 120,642 35,226 7,797 127.25
Aquinas 7 – A 2-2 40.45 996,067 328,813 127,945 32,798 7,357 134.92
First Presbyterian 7 – A 4-0 39.48 999,999 358,189 118,539 31,605 6,260 158.74
Fellowship Christian 6 – A 4-0 38.73 1,000,000 334,686 107,467 27,443 5,118 194.39
Savannah Christian 3 – A 3-1 38.71 999,995 269,679 91,846 22,387 4,363 228.20
Athens Academy 8 – A 4-0 35.38 1,000,000 412,513 104,673 21,450 2,965 336.27
Tattnall Square 7 – A 4-0 35.76 998,888 200,910 53,934 10,903 1,681 593.88
Mount Pisgah Christian 6 – A 3-1 34.77 998,720 151,132 39,517 7,669 1,016 983.25
Athens Christian 8 – A 2-2 32.55 999,600 168,093 33,483 5,653 662 1,509.57
Brookstone 4 – A 2-2 26.92 693,465 27,153 3,347 337 21 47,618.05
George Walton Academy 8 – A 3-1 22.75 999,875 40,883 4,009 266 16 62,499.00
Holy Innocents 5 – A 1-4 23.64 751,792 16,820 1,729 156 9 111,110.11
Savannah Country Day 3 – A 3-1 22.63 996,127 20,340 2,206 128 8 124,999.00
Our Lady of Mercy 5 – A 2-3 23.15 779,563 16,335 1,614 120
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 4-1 16.59 998,537 7,542 473 14
Mount de Sales 7 – A 2-2 19.18 255,168 3,034 165 9
Hebron Christian Academy 8 – A 3-1 13.42 932,926 4,138 170 6
Walker 6 – A 1-4 14.77 59,270 330 11
Strong Rock Christian 5 – A 2-3 8.16 306,070 432 10
Christian Heritage 6 – A 0-4 9.72 19,143 38 1
St. Francis 6 – A 1-3 3.90 65,237 49
Lakeview Academy 8 – A 1-3 -1.83 100,666 22
King’s Ridge Christian 6 – A 2-2 7.35 21,077 21
Whitefield Academy 6 – A 1-3 -0.58 17,099 5
Providence Christian 8 – A 1-3 -14.95 9,066
Riverside Military Academy 8 – A 1-4 -3.63 2,118
Pacelli 4 – A 1-4 4.62 713
North Cobb Christian 6 – A 0-5 -4.23 6

No Replies to "Maxwell playoff projections after Week 5"


    Got something to say?