Maxwell playoff projections after Week 4

Article and photos courtesy of the Atlanta Journal-Constitution –> Original Article Here

Below are the current Maxwell Ratings’ playoff projections for each class.

The Maxwell Ratings playoff projections are based on a Monte Carlo simulation of the 2016 season. The simulation completed 1,000,000 seasons.

While the Maxwell Ratings reflect each team’s strength, the simulation highlights the impact of the season’s structure as defined by the games, region alignments, and playoff brackets.

All out of state opponents were considered equal to the average of the GHSA team’s classification (i.e., out of state opponents of Class AAAAAAA GHSA teams were treated as an average Class AAAAAAA team).

Although regions may use different criteria, in the simulation all standings were determined by 1) region record, 2) head to head, 3) classification record, and 4) random tie breaker.


Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
4 – AAAAAAA 244,582 755,418 77,025 2,441 24 375,056 624,944 4,518 385,800 1.59
8 – AAAAAAA 194,749 805,251 275,632 13,961 186 511,530 488,470 38,577 265,862 2.76
6 – AAAAAAA 374,701 625,299 70,770 2,174 15 595,779 404,221 5,091 219,686 3.55
3 – AAAAAAA 634,544 365,456 30,716 619 3 815,346 184,654 1,318 73,161 12.67
1 – AAAAAAA 605,336 394,664 54,626 1,687 7 871,970 128,030 2,970 32,146 30.11
7 – AAAAAAA 639,557 360,443 36,081 1,123 11 903,478 96,522 967 21,328 45.89
5 – AAAAAAA 946,491 53,509 901 6 988,898 11,102 7 1,220 818.67
2 – AAAAAAA 929,303 70,697 1,250 5 991,402 8,598 11 797 1,253.71

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Roswell 4 – AAAAAAA 3-0 96.95 999,978 841,780 753,283 616,875 384,578 1.60
Grayson 8 – AAAAAAA 1-1 94.54 999,985 880,889 742,013 427,205 243,382 3.11
Mill Creek 6 – AAAAAAA 4-0 94.87 999,991 799,167 605,339 391,825 217,708 3.59
McEachern 3 – AAAAAAA 2-1 88.65 999,730 770,866 339,357 176,563 72,323 12.83
Colquitt County 1 – AAAAAAA 0-4 82.50 961,946 577,971 239,644 80,141 22,363 43.72
Archer 8 – AAAAAAA 1-2 81.43 985,785 480,964 284,777 88,119 21,247 46.07
Norcross 7 – AAAAAAA 3-0 80.92 999,605 536,097 271,144 75,265 18,448 53.21
Lowndes 1 – AAAAAAA 3-1 78.55 973,894 462,686 172,606 44,489 9,221 107.45
Brookwood 7 – AAAAAAA 2-1 72.62 994,049 269,740 66,221 12,039 1,658 602.14
North Gwinnett 6 – AAAAAAA 2-2 72.22 977,424 136,601 52,526 10,934 1,324 754.29
Parkview 7 – AAAAAAA 2-1 71.54 991,526 239,647 52,314 9,170 1,156 864.05
South Forsyth 5 – AAAAAAA 3-1 71.22 995,046 221,657 33,884 8,601 1,036 964.25
South Gwinnett 8 – AAAAAAA 3-1 71.29 944,906 136,496 48,309 8,971 1,027 972.71
Lassiter 4 – AAAAAAA 3-0 71.04 948,387 123,420 39,973 7,206 770 1,297.70
Peachtree Ridge 6 – AAAAAAA 1-3 70.20 949,829 111,788 38,142 6,447 648 1,542.21
North Cobb 3 – AAAAAAA 2-1 70.09 973,218 200,928 34,820 6,813 646 1,546.99
East Coweta 2 – AAAAAAA 3-0 69.32 994,962 127,508 39,698 5,082 523 1,911.05
Etowah 4 – AAAAAAA 3-1 69.28 890,057 98,558 29,227 4,314 399 2,505.27
Tift County 1 – AAAAAAA 3-1 68.29 738,103 145,941 23,692 3,960 362 2,761.43
Westlake 2 – AAAAAAA 1-2 67.67 984,017 95,556 26,587 3,095 259 3,860.00
Newton 8 – AAAAAAA 2-0-1 67.56 870,098 70,715 19,276 2,710 206 4,853.37
Camden County 1 – AAAAAAA 0-3 67.08 562,739 105,245 15,042 2,410 200 4,999.00
Hillgrove 3 – AAAAAAA 1-2 65.26 824,699 76,626 11,144 1,291 104 9,614.38
Milton 5 – AAAAAAA 2-1 64.63 938,829 77,155 9,120 1,076 95 10,525.32
West Forsyth 5 – AAAAAAA 2-1 65.07 958,968 89,343 10,162 1,370 88 11,362.64
North Paulding 3 – AAAAAAA 3-0 64.96 879,469 78,287 10,964 1,287 88 11,362.64
Central Gwinnett 7 – AAAAAAA 1-3 63.01 938,995 91,790 7,977 1,015 66 15,150.52
Walton 4 – AAAAAAA 1-2 63.90 600,671 40,136 8,193 798 44 22,726.27
Wheeler 2 – AAAAAAA 2-1 59.03 912,326 17,433 2,582 182 8 124,999.00
Newnan 2 – AAAAAAA 1-2 59.97 908,055 19,134 3,082 250 7 142,856.14
Cherokee 4 – AAAAAAA 2-2 59.66 427,052 17,236 2,598 170 6 166,665.67
Mountain View 6 – AAAAAAA 3-0 57.88 680,250 13,343 1,790 90 4 249,999.00
Woodstock 4 – AAAAAAA 2-1 58.27 385,170 12,297 1,633 99 3 333,332.33
Collins Hill 6 – AAAAAAA 0-4 55.02 393,787 4,290 461 16 2 499,999.00
Lambert 5 – AAAAAAA 1-2 55.94 660,278 12,254 1,048 54 1 999,999.00
Shiloh 8 – AAAAAAA 1-3 58.28 301,574 4,993 656 42
Marietta 3 – AAAAAAA 1-2 55.58 422,897 7,695 510 18
North Forsyth 5 – AAAAAAA 2-1 50.57 448,127 3,197 195 7
Forsyth Central 5 – AAAAAAA 2-0 42.27 157,186 216 7 1
Pebblebrook 2 – AAAAAAA 2-1 43.22 218,308 147 3
Lakeside (Atlanta) 7 – AAAAAAA 2-1 37.88 115,060 168 1
Kennesaw Mountain 3 – AAAAAAA 0-3 40.22 26,848 24
Duluth 6 – AAAAAAA 2-1 36.21 36,232 15
Berkmar 7 – AAAAAAA 0-3 22.85 3,070 1
Rockdale County 8 – AAAAAAA 1-2 31.23 11,682
Campbell 2 – AAAAAAA 0-3 26.78 9,889
Meadowcreek 7 – AAAAAAA 0-3 22.48 2,779
Discovery 6 – AAAAAAA 1-3 26.12 2,524

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
1 – AAAAAA 81,658 918,342 613,190 230,635 35,001 182,081 817,919 263,870 653,344 0.53
5 – AAAAAA 484,276 515,724 123,106 12,921 486 742,545 257,455 14,455 101,705 8.83
2 – AAAAAA 632,293 367,707 25,292 336 1 795,285 204,715 1,040 91,025 9.99
4 – AAAAAA 611,384 388,616 46,403 952 4 814,333 185,667 3,213 76,864 12.01
6 – AAAAAA 560,773 439,227 81,312 6,355 173 821,678 178,322 6,971 57,850 16.29
8 – AAAAAA 845,840 154,160 6,273 72 939,707 60,293 186 18,371 53.43
7 – AAAAAA 967,926 32,074 343 1 994,181 5,819 3 840 1,189.48
3 – AAAAAA 998,715 1,285 999,928 72 1 999,999.00

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Valdosta 1 – AAAAAA 4-0 86.61 979,836 841,065 712,821 577,075 453,614 1.20
Glynn Academy 2 – AAAAAA 3-1 76.46 999,906 659,773 354,035 199,084 90,095 10.10
Northside (Warner Robins) 1 – AAAAAA 4-0 76.26 863,942 575,162 371,194 199,536 86,065 10.62
Tucker 4 – AAAAAA 2-1 75.47 998,061 625,495 333,066 163,961 71,552 12.98
Mays 5 – AAAAAA 2-1 75.65 968,385 451,605 288,819 144,846 64,243 14.57
Lee County 1 – AAAAAA 3-0 74.74 788,918 489,076 301,241 140,441 56,891 16.58
Houston County 1 – AAAAAA 4-0 73.08 723,573 417,784 243,263 102,639 37,834 25.43
Harrison 6 – AAAAAA 3-0 70.77 962,856 443,159 185,440 69,866 23,554 41.46
Coffee 1 – AAAAAA 2-1 70.36 643,731 331,017 168,648 62,098 18,940 51.80
Dacula 8 – AAAAAA 1-2 70.01 997,485 401,437 128,376 54,860 17,605 55.80
Dalton 6 – AAAAAA 3-0 69.58 951,245 397,230 153,095 54,226 16,754 58.69
Allatoona 6 – AAAAAA 0-3 69.43 937,890 384,011 144,914 50,858 15,628 62.99
Alexander 5 – AAAAAA 3-0 70.20 825,544 244,777 126,764 47,456 15,182 64.87
Creekside 5 – AAAAAA 3-0 69.33 747,118 202,139 99,093 35,514 10,588 93.45
Northgate 5 – AAAAAA 3-0 67.44 729,699 165,865 74,117 23,591 6,247 159.08
Hughes 5 – AAAAAA 2-1 67.63 617,837 136,034 61,585 20,198 5,403 184.08
Stephenson 4 – AAAAAA 1-2 65.19 967,819 296,862 85,917 22,506 5,077 195.97
Creekview 6 – AAAAAA 2-1 62.57 833,340 190,311 42,656 10,250 1,906 523.66
Brunswick 2 – AAAAAA 2-1 59.59 990,127 150,244 26,494 5,084 762 1,311.34
Lanier 8 – AAAAAA 1-2 59.53 976,594 103,538 18,748 3,607 509 1,963.64
Alpharetta 7 – AAAAAA 1-2 60.46 953,575 46,967 14,748 2,833 431 2,319.19
Centennial 7 – AAAAAA 2-1 59.84 987,187 51,234 13,590 2,596 378 2,644.50
Gainesville 8 – AAAAAA 2-1 57.71 930,760 77,713 12,483 1,954 257 3,890.05
Lovejoy 4 – AAAAAA 1-3 56.81 885,198 101,527 14,371 2,208 223 4,483.30
Effingham County 2 – AAAAAA 1-2 55.27 977,576 76,009 9,967 1,328 150 6,665.67
Douglas County 5 – AAAAAA 2-1 58.01 98,031 7,690 1,839 305 42 23,808.52
Johns Creek 7 – AAAAAA 2-1 52.33 857,923 13,180 2,287 233 19 52,630.58
Richmond Hill 2 – AAAAAA 2-0 50.15 962,238 33,428 2,839 259 18 55,554.56
Cambridge 7 – AAAAAA 1-2 51.64 828,578 11,319 1,741 156 12 83,332.33
M.L. King 4 – AAAAAA 2-1 50.96 553,867 22,507 2,034 168 10 99,999.00
Sprayberry 6 – AAAAAA 3-0 50.76 215,266 11,506 886 90 7 142,856.14
Drew 4 – AAAAAA 0-3 47.32 347,108 7,472 497 33 2 499,999.00
Lakeside (Evans) 3 – AAAAAA 0-3 44.45 882,691 3,617 318 16 1 999,999.00
Sequoyah 6 – AAAAAA 0-3 45.28 79,268 1,930 75 3 1 999,999.00
Winder-Barrow 8 – AAAAAA 2-1 46.66 780,235 12,357 859 57
Evans 3 – AAAAAA 2-1 47.36 930,852 6,813 741 50
Heritage (Conyers) 3 – AAAAAA 2-1 42.33 815,308 2,242 159 6
Mundy’s Mill 4 – AAAAAA 0-3 45.17 145,305 1,740 75 4
Northview 7 – AAAAAA 0-2 42.75 254,591 741 53 4
Habersham Central 8 – AAAAAA 3-0 38.04 308,569 1,095 39 1
Alcovy 3 – AAAAAA 3-1 38.46 654,712 820 38
Grovetown 3 – AAAAAA 1-2 37.17 547,347 540 28
South Paulding 5 – AAAAAA 0-3 47.97 10,184 196 22
Jonesboro 4 – AAAAAA 0-4 41.67 54,812 404 17
South Cobb 6 – AAAAAA 1-2 38.64 17,873 161 4
Greenbrier 3 – AAAAAA 3-0 27.56 169,090 34 2
Chattahoochee 7 – AAAAAA 1-2 35.97 46,121 30 1
Tri-Cities 5 – AAAAAA 0-2 41.17 1,816 15 1
Mount Zion (Jonesboro) 4 – AAAAAA 2-1 33.42 47,830 81
Pope 7 – AAAAAA 0-3 35.32 42,186 25
Dunwoody 7 – AAAAAA 2-1 30.45 27,711 7
Bradwell Institute 2 – AAAAAA 0-2 21.82 70,153 6
New Manchester 5 – AAAAAA 0-3 41.81 1,386 6
River Ridge 6 – AAAAAA 2-1 29.81 2,262 4
Apalachee 8 – AAAAAA 0-2-1 16.61 6,357
North Atlanta 7 – AAAAAA 1-2 26.91 2,128
Osborne 6 – AAAAAA 0-4 14.19
Forest Park 4 – AAAAAA 1-3 7.27

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
8 – AAAAA 171,469 828,531 42,448 538 2 256,477 743,523 2,333 609,184 0.64
4 – AAAAA 244,544 755,456 243,913 9,767 104 603,412 396,588 24,009 147,193 5.79
2 – AAAAA 470,897 529,103 7,942 19 658,643 341,357 91 115,264 7.68
7 – AAAAA 491,795 508,205 102,427 7,945 206 750,122 249,878 11,000 72,581 12.78
3 – AAAAA 654,262 345,738 22,814 167 914,799 85,201 316 28,682 33.87
5 – AAAAA 800,414 199,586 8,640 34 942,075 57,925 98 10,694 92.51
1 – AAAAA 856,909 143,091 7,242 141 1 955,578 44,422 212 9,235 107.28
6 – AAAAA 778,919 221,081 14,690 160 957,307 42,693 354 7,167 138.53

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Buford 8 – AAAAA 1-1 86.86 999,980 928,195 841,131 742,148 608,938 0.64
Stockbridge 4 – AAAAA 3-0 74.56 997,314 794,970 621,448 321,664 122,582 7.16
Ware County 2 – AAAAA 2-1 74.60 999,996 758,631 530,216 340,867 115,227 7.68
Kell 7 – AAAAA 2-1 70.37 990,375 725,558 302,733 160,633 47,627 20.00
Griffin 3 – AAAAA 3-0 68.11 996,172 582,208 330,996 80,391 28,254 34.39
Jones County 4 – AAAAA 2-1 66.38 981,589 560,730 328,397 89,392 23,490 41.57
Carrollton 7 – AAAAA 2-0 66.73 951,993 567,671 190,735 76,038 20,243 48.40
Arabia Mountain 5 – AAAAA 4-0 64.21 998,570 455,058 180,525 55,004 10,431 94.87
Thomas County Central 1 – AAAAA 4-0 64.10 986,070 409,781 89,023 35,013 8,296 119.54
Rome 7 – AAAAA 1-2 61.85 797,402 301,346 92,233 20,159 4,310 231.02
Grady 6 – AAAAA 2-1 60.87 997,014 275,145 123,250 23,734 4,248 234.40
Carver (Atlanta) 6 – AAAAA 2-1 59.35 996,767 243,517 102,456 18,178 2,873 347.07
Woodland (Stockbridge) 4 – AAAAA 3-1 56.55 734,533 116,336 39,733 6,447 833 1,199.48
Bainbridge 1 – AAAAA 0-2 56.05 916,058 189,543 35,896 7,188 777 1,286.00
Starr’s Mill 3 – AAAAA 1-2 54.02 887,195 148,362 30,728 4,506 402 2,486.56
Paulding County 7 – AAAAA 2-1 53.90 591,429 114,815 22,262 2,988 322 3,104.59
Locust Grove 4 – AAAAA 2-1 53.87 588,732 51,283 14,160 2,450 248 4,031.26
Southwest DeKalb 5 – AAAAA 2-2 52.80 976,423 118,934 22,787 2,633 238 4,200.68
Loganville 8 – AAAAA 2-1 51.63 868,375 68,271 16,738 2,408 168 5,951.38
Warner Robins 1 – AAAAA 0-3 49.46 680,166 60,213 8,971 888 70 14,284.71
Clarke Central 8 – AAAAA 1-2 49.02 796,061 43,671 8,904 997 62 16,128.03
Harris County 1 – AAAAA 2-1 49.24 738,479 67,530 9,783 962 59 16,948.15
Riverwood 6 – AAAAA 1-2 48.26 949,961 50,769 10,115 1,132 46 21,738.13
Wayne County 2 – AAAAA 0-3 47.93 988,926 30,371 5,678 544 37 27,026.03
Veterans 1 – AAAAA 1-3 48.03 679,227 51,599 6,802 583 33 30,302.03
Dutchtown 4 – AAAAA 1-2 50.92 234,002 14,470 3,083 424 32 31,249.00
East Paulding 7 – AAAAA 0-3 51.50 155,926 21,995 3,736 400 32 31,249.00
Hiram 7 – AAAAA 2-1 50.22 127,018 15,426 2,383 257 24 41,665.67
Miller Grove 5 – AAAAA 3-1 46.76 925,950 43,761 4,434 354 23 43,477.26
Villa Rica 7 – AAAAA 2-1 48.49 306,831 30,984 4,289 376 22 45,453.55
Cedar Shoals 8 – AAAAA 3-0 44.36 677,257 18,915 2,852 196 12 83,332.33
Riverdale 3 – AAAAA 2-1 45.79 559,594 25,892 2,386 238 10 99,999.00
Fayette County 3 – AAAAA 2-0-1 45.62 633,956 29,006 2,652 214 9 111,110.11
Eagle’s Landing 4 – AAAAA 1-2 47.26 257,876 11,388 1,971 187 7 142,856.14
Whitewater 3 – AAAAA 3-0 43.87 572,077 19,709 1,584 141 7 142,856.14
Flowery Branch 8 – AAAAA 1-2 43.48 559,705 13,842 1,878 107 4 249,999.00
Columbia 5 – AAAAA 1-3 39.38 689,557 8,322 467 28 2 499,999.00
Ola 4 – AAAAA 2-1 42.15 205,782 4,357 450 33 1 999,999.00
Cass 7 – AAAAA 2-1 44.36 79,020 4,343 413 27 1 999,999.00
McIntosh 3 – AAAAA 3-1 40.24 349,668 6,450 376 27
Statesboro 2 – AAAAA 0-3 37.17 932,016 5,991 547 21
South Effingham 2 – AAAAA 0-3 37.96 938,217 6,774 623 16
Lithonia 5 – AAAAA 0-3 33.10 371,358 1,488 47 4
Maynard Jackson 6 – AAAAA 1-2 33.14 439,518 1,071 61 2
Decatur 6 – AAAAA 1-2 32.93 370,446 849 47 1
Walnut Grove 8 – AAAAA 1-2 30.81 98,212 298 18
Banneker 6 – AAAAA 1-2 27.58 149,799 118 2
Lithia Springs 6 – AAAAA 0-3 22.56 70,300 24 1
New Hampstead 2 – AAAAA 1-3 14.53 140,845 12
Chamblee 5 – AAAAA 0-3 17.64 38,142 6
North Springs 6 – AAAAA 1-1 18.30 26,195 2
Morrow 3 – AAAAA 1-3 13.41 1,338
Johnson (Gainesville) 8 – AAAAA 0-4 4.34 410
Union Grove 4 – AAAAA 0-3-1 24.66 148
Hampton 4 – AAAAA 1-2 15.16 24
Woodland (Cartersville) 7 – AAAAA 0-3 16.99 6
Clarkston 5 – AAAAA 0-4 -10.73
Cross Keys 5 – AAAAA 0-1 -25.51

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
5 – AAAA 99,970 900,030 458,895 9,318 47 183,502 816,498 269,938 707,083 0.41
7 – AAAA 168,073 831,927 338,155 450 617,728 382,272 37,573 157,436 5.35
3 – AAAA 666,825 333,175 22,574 63 795,393 204,607 3,462 69,079 13.48
4 – AAAA 798,047 201,953 8,852 59 892,825 107,175 250 37,161 25.91
8 – AAAA 604,007 395,993 56,716 2,479 31 896,337 103,663 1,802 19,435 50.45
2 – AAAA 750,959 249,041 21,800 598 3 951,722 48,278 458 7,023 141.39
1 – AAAA 853,667 146,333 5,481 16 977,964 22,036 46 2,679 372.27
6 – AAAA 984,063 15,937 72 998,059 1,941 1 104 9,614.38

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Cartersville 5 – AAAA 3-0 86.87 999,947 881,875 795,646 686,300 553,348 0.81
Sandy Creek 5 – AAAA 2-1 76.61 998,823 665,995 556,822 399,061 153,681 5.51
Blessed Trinity 7 – AAAA 3-0 74.10 999,953 825,931 675,204 266,058 115,290 7.67
Thomson 3 – AAAA 4-0 73.16 999,983 347,221 281,813 181,028 63,374 14.78
Marist 7 – AAAA 2-1 68.49 999,728 689,542 493,935 153,703 42,144 22.73
Woodward Academy 4 – AAAA 2-1 70.25 999,715 712,501 189,006 104,296 36,962 26.05
Jefferson 8 – AAAA 2-1 63.27 963,317 569,498 201,296 49,890 9,957 99.43
St. Pius X 8 – AAAA 0-3 62.80 953,104 540,209 181,021 45,106 8,472 117.04
Burke County 3 – AAAA 4-0 63.11 999,415 131,960 73,038 27,021 5,704 174.32
Spalding 2 – AAAA 2-1 59.55 968,589 414,163 110,186 20,930 3,212 310.33
Mary Persons 2 – AAAA 3-1 59.26 966,707 404,619 105,866 20,099 3,086 323.04
Cairo 1 – AAAA 2-1 58.01 981,875 210,863 98,288 16,416 2,177 458.35
Oconee County 8 – AAAA 3-0 54.91 839,430 271,486 46,604 7,244 768 1,301.08
West Laurens 2 – AAAA 2-1 54.51 908,701 250,924 42,111 6,337 642 1,556.63
Carver (Columbus) 1 – AAAA 1-2 53.70 944,348 116,838 43,421 4,972 466 2,144.92
Stephens County 8 – AAAA 2-1 51.78 744,201 181,365 21,925 2,825 224 4,463.29
Eastside 4 – AAAA 2-1-1 51.19 977,758 184,696 17,438 2,926 192 5,207.33
Ridgeland 6 – AAAA 3-0 49.76 993,776 123,918 10,103 1,470 88 11,362.64
Upson-Lee 2 – AAAA 2-1 49.23 823,350 120,061 13,087 1,356 83 12,047.19
LaGrange 5 – AAAA 1-3 48.88 672,323 34,779 9,556 777 42 23,808.52
Hardaway 1 – AAAA 2-0 47.40 809,986 34,946 8,628 631 35 28,570.43
Northwest Whitfield 6 – AAAA 2-2 46.11 984,046 68,570 4,558 425 16 62,499.00
Madison County 8 – AAAA 3-0 46.26 464,992 64,013 4,367 400 14 71,427.57
Troup 5 – AAAA 3-1 46.26 477,518 16,786 3,830 209 10 99,999.00
Salem 4 – AAAA 2-1 42.63 771,501 35,413 2,663 141 4 249,999.00
Luella 4 – AAAA 2-2 41.05 640,004 19,954 1,582 58 3 333,332.33
West Hall 7 – AAAA 3-1 41.55 911,292 8,296 1,373 84 2 499,999.00
Westover 1 – AAAA 2-1 41.79 510,134 6,831 1,172 51 1 999,999.00
Cedartown 5 – AAAA 3-1 42.23 405,021 7,702 1,233 45 1 999,999.00
Baldwin 3 – AAAA 2-1 37.04 904,015 8,215 897 18 1 999,999.00
Central (Carrollton) 5 – AAAA 0-3 36.94 116,176 980 122 4 1 999,999.00
Pickens 6 – AAAA 1-2 39.73 935,911 23,526 1,245 46
Chapel Hill 5 – AAAA 1-1-1 42.25 330,192 6,235 1,081 40
Perry 2 – AAAA 1-1 38.04 242,783 5,677 178 12
Americus-Sumter 1 – AAAA 1-2 36.89 245,856 1,255 136 7
North Clayton 4 – AAAA 2-2 33.76 408,676 4,121 170 4
Northside (Columbus) 1 – AAAA 2-1 35.01 167,551 547 50 2
Richmond Academy 3 – AAAA 2-0 26.81 658,192 1,073 49 2
Columbus 1 – AAAA 1-2 34.87 142,477 463 47 2
Howard 2 – AAAA 1-3 31.99 89,870 714 14 2
Heritage (Ringgold) 6 – AAAA 3-1 30.37 684,034 3,346 104 1
Shaw 1 – AAAA 1-2 36.42 197,773 891 89 1
Chestatee 7 – AAAA 2-2 30.02 637,105 321 16
Cross Creek 3 – AAAA 3-1 22.11 424,329 329 14
North Oconee 8 – AAAA 0-3 28.76 34,956 363 5
White County 7 – AAAA 0-3 26.38 451,922 126 5
Henry County 4 – AAAA 0-3 27.13 110,106 337 4
Druid Hills 4 – AAAA 1-2 26.13 92,240 225 2
Southeast Whitfield 6 – AAAA 2-1 20.81 212,919 179
Gilmer 6 – AAAA 0-3 20.36 153,582 116
LaFayette 6 – AAAA 2-2 10.90 35,732 6
Hephzibah 3 – AAAA 0-4 -4.22 14,066

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
7 – AAA 321,729 678,271 55,995 455 1 442,889 557,111 4,933 428,389 1.33
5 – AAA 105,222 894,778 550,688 172,691 17,200 335,570 664,430 145,896 348,178 1.87
6 – AAA 488,481 511,519 31,153 408 2 657,984 342,016 634 152,245 5.57
4 – AAA 646,420 353,580 32,405 946 8 888,602 111,398 974 37,414 25.73
2 – AAA 766,010 233,990 19,233 522 4 928,717 71,283 763 16,430 59.86
1 – AAA 741,278 258,722 25,805 1,075 16 937,022 62,978 845 11,076 89.29
8 – AAA 856,596 143,404 2,676 8 965,327 34,673 17 6,076 163.58
3 – AAA 985,607 14,393 52 997,951 2,049 192 5,207.33

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Greater Atlanta Christian 7 – AAA 2-0 73.76 999,981 745,773 686,771 552,458 427,117 1.34
Calhoun 6 – AAA 1-2 64.68 996,386 815,022 511,931 339,745 152,037 5.58
Lovett 5 – AAA 2-1 64.60 980,880 687,732 503,242 275,522 136,124 6.35
Cedar Grove 5 – AAA 2-1 62.21 974,574 632,794 429,493 213,260 89,800 10.14
Pace Academy 5 – AAA 2-1 60.66 964,037 561,351 366,113 168,290 64,202 14.58
Westminster (Atlanta) 5 – AAA 1-2 60.45 951,346 506,425 335,747 153,170 58,047 16.23
Peach County 4 – AAA 2-1 57.61 996,622 656,622 297,415 98,151 35,708 27.00
Liberty County 2 – AAA 3-0 53.47 993,474 538,382 146,151 49,634 12,925 76.37
Hart County 8 – AAA 0-2-1 50.07 998,304 457,913 138,217 34,178 6,047 164.37
Monroe 1 – AAA 1-1 49.33 976,242 185,394 86,400 20,514 3,851 258.67
Crisp County 1 – AAA 3-0 48.83 976,170 180,215 83,633 19,422 3,384 294.51
Appling County 2 – AAA 1-1 48.14 966,211 307,274 68,462 16,063 2,725 365.97
Worth County 1 – AAA 2-2 47.99 968,651 161,552 68,122 14,743 2,473 403.37
Cook 1 – AAA 0-3 46.03 953,723 130,828 47,438 9,144 1,368 729.99
North Hall 7 – AAA 3-0 47.79 964,386 100,477 43,373 9,198 1,246 801.57
Westside (Macon) 4 – AAA 1-2 45.36 933,502 219,762 44,288 7,931 1,027 972.71
Pierce County 2 – AAA 2-1 44.29 950,570 205,139 36,091 6,211 771 1,296.02
Jackson 4 – AAA 1-2 42.50 883,543 158,812 24,489 3,526 381 2,623.67
Central (Macon) 4 – AAA 3-0 41.78 866,323 144,823 20,604 2,760 298 3,354.70
Jenkins 3 – AAA 2-1 41.61 999,285 55,101 11,218 1,818 177 5,648.72
Sonoraville 6 – AAA 1-2 39.43 748,197 124,584 14,242 1,664 132 7,574.76
Ringgold 6 – AAA 2-1 36.89 542,710 77,054 8,125 657 44 22,726.27
Morgan County 8 – AAA 1-2 34.59 926,392 79,834 5,713 426 27 37,036.04
Adairsville 6 – AAA 0-3 35.35 640,272 63,893 5,416 401 23 43,477.26
Dawson County 7 – AAA 1-0 37.23 750,697 17,744 3,296 316 23 43,477.26
Southeast Bulloch 3 – AAA 0-2 35.17 996,317 19,733 3,207 231 15 66,665.67
Bremen 6 – AAA 1-2 32.90 571,462 41,225 2,863 169 9 111,110.11
Tattnall County 2 – AAA 2-1 31.83 633,932 27,683 2,115 105 8 124,999.00
Redan 5 – AAA 1-2 36.56 124,987 3,857 762 84 5 199,999.00
Union County 7 – AAA 3-0 33.18 566,271 6,604 965 59 3 333,332.33
Franklin County 8 – AAA 1-2 30.01 833,361 33,006 1,664 75 2 499,999.00
Brantley County 2 – AAA 2-1 29.98 443,034 15,016 931 33 1 999,999.00
Jackson County 8 – AAA 1-3 25.46 652,710 10,029 385 11
Lumpkin County 7 – AAA 1-1 29.18 418,983 2,508 246 11
North Murray 6 – AAA 2-1 26.16 255,242 8,251 301 10
Murray County 6 – AAA 3-0 25.18 239,294 6,749 203 4
Pike County 4 – AAA 2-1 25.19 144,072 2,763 88 3
East Hall 7 – AAA 1-2 25.83 220,767 780 63 1
Kendrick 4 – AAA 0-4 23.49 102,807 1,517 33 1
Fannin County 7 – AAA 1-2 21.18 78,915 126 7 1
Monroe Area 8 – AAA 1-2 21.70 477,425 3,582 109
Rutland 4 – AAA 1-2 22.78 73,131 964 24
Dougherty 1 – AAA 0-2 21.95 125,214 601 23
Savannah 3 – AAA 1-1 14.54 696,658 231 13
Beach 3 – AAA 0-3 12.63 556,741 116 6
East Jackson 8 – AAA 2-1 10.11 111,808 90 1
Groves 3 – AAA 1-2 4.54 197,234 13 1
Windsor Forest 3 – AAA 1-1 6.26 316,220 26
Johnson (Savannah) 3 – AAA 0-2 5.20 219,784 16
Long County 2 – AAA 1-1 8.06 12,779 7
Haralson County 6 – AAA 0-2 4.13 4,440 4
McNair 5 – AAA 2-1 16.43 3,353 2
Towers 5 – AAA 0-3 8.57 434 1
Islands 3 – AAA 0-3 -6.28 17,761
Coahulla Creek 6 – AAA 0-3 -7.81 1,405
Lakeview-Ft. Oglethorpe 6 – AAA 0-3 -11.91 592
Stone Mountain 5 – AAA 1-2 8.41 389

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Region

Each region is shown with the number of times it has teams represented in the semifinals and the finals and the number of times a representative of the region won the state championship along with the associated odds.

Teams in Semifinals Teams in Finals
Region Eliminated 1+ 2+ 3+ 4 Eliminated 1+ 2 Champion Odds
2 – AA 193,125 806,875 123,117 1,862 7 265,370 734,630 38,695 605,082 0.65
1 – AA 244,260 755,740 210,079 17,707 414 361,112 638,888 65,404 275,770 2.63
5 – AA 451,589 548,411 101,415 2,045 3 847,944 152,056 1,922 48,469 19.63
4 – AA 431,983 568,017 116,749 1,551 862,893 137,107 2,068 35,330 27.30
8 – AA 788,853 211,147 7,826 30 869,422 130,578 952 23,592 41.39
3 – AA 650,675 349,325 27,393 320 1 929,293 70,707 380 8,008 123.88
7 – AA 938,422 61,578 1,115 5 979,272 20,728 18 3,540 281.49
6 – AA 914,020 85,980 1,287 2 994,136 5,864 3 209 4,783.69

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Benedictine 2 – AA 3-0 78.21 999,993 936,866 801,877 717,827 598,327 0.67
Fitzgerald 1 – AA 2-0 68.13 999,476 852,750 566,752 472,004 203,623 3.91
Brooks County 1 – AA 2-0 62.15 997,088 714,647 328,616 221,294 71,257 13.03
Callaway 5 – AA 3-0 59.55 999,295 702,381 492,027 132,653 47,194 20.19
Jefferson County 4 – AA 3-0 57.06 999,918 836,328 477,598 113,099 33,699 28.67
Rabun County 8 – AA 2-0 56.10 999,919 448,926 159,483 104,452 19,781 49.55
Vidalia 2 – AA 2-1 51.06 994,467 371,350 117,148 55,004 6,748 147.19
Washington County 3 – AA 1-2 48.65 993,249 295,715 160,672 32,055 3,883 256.53
Elbert County 8 – AA 1-1-1 49.96 999,444 217,596 58,425 27,059 3,811 261.40
Model 7 – AA 3-0 51.29 998,971 250,155 45,256 18,484 3,436 290.04
Dodge County 3 – AA 1-2 48.24 988,738 269,013 139,904 27,940 3,235 308.12
Screven County 4 – AA 2-1 42.23 994,964 368,248 127,347 16,760 1,125 887.89
Dublin 3 – AA 4-0 43.93 981,764 173,558 74,880 10,929 887 1,126.40
Thomasville 1 – AA 0-2 44.25 892,920 163,207 63,729 8,972 813 1,229.01
Heard County 5 – AA 3-1 41.68 957,137 178,862 74,340 10,466 657 1,521.07
Lamar County 5 – AA 2-1 40.97 950,680 158,835 62,820 8,361 512 1,952.13
Laney 4 – AA 0-3 40.19 991,761 273,057 81,369 9,316 506 1,975.28
Spencer 5 – AA 2-1 37.99 887,080 77,220 22,673 2,498 106 9,432.96
Pepperell 7 – AA 1-1 38.12 968,131 59,237 15,019 2,195 102 9,802.92
B.E.S.T. Academy 6 – AA 1-3 35.25 939,642 167,821 38,789 2,757 99 10,100.01
Hapeville Charter 6 – AA 1-2 35.36 870,477 135,289 30,253 2,243 90 11,110.11
Early County 1 – AA 0-2-1 37.15 728,566 66,126 23,158 1,960 76 13,156.89
Therrell 6 – AA 2-2 32.25 767,613 70,145 12,069 620 15 66,665.67
Metter 2 – AA 1-1 29.93 589,532 40,257 5,915 257 4 249,999.00
Washington 6 – AA 1-2 29.07 615,742 32,011 4,133 160 4 249,999.00
Southwest 3 – AA 1-2 31.46 780,184 11,978 1,576 163 3 333,332.33
Swainsboro 2 – AA 0-3 28.52 466,132 26,260 3,445 124 3 333,332.33
Douglass 6 – AA 1-2 28.66 553,072 17,943 1,843 83 1 999,999.00
Berrien 1 – AA 2-1 27.73 368,572 8,584 1,684 62 1 999,999.00
Rockmart 7 – AA 2-1 25.34 683,180 8,200 1,242 41 1 999,999.00
Chattooga 7 – AA 1-2 24.33 630,496 6,279 922 24 1 999,999.00
Bryan County 2 – AA 1-1 27.58 442,258 21,441 2,588 87
Toombs County 2 – AA 2-1 23.53 287,801 7,576 590 18
Banks County 8 – AA 1-2 19.51 752,037 11,377 648 16
Bacon County 2 – AA 0-2 22.38 180,171 3,934 290 6
K.I.P.P. Atlanta Collegiate 6 – AA 3-1 21.62 230,403 2,946 179 4
Putnam County 8 – AA 0-3 17.13 649,625 7,142 352 3
Dade County 7 – AA 1-2 19.62 397,352 1,725 182 2
Jeff Davis 2 – AA 0-2 14.45 39,646 246 6 2
Monticello 8 – AA 0-3 13.35 454,583 2,741 90
Coosa 7 – AA 1-2 18.05 315,949 952 77
Jordan 5 – AA 0-3 17.65 105,749 204 14
Josey 4 – AA 1-2 13.36 329,149 151 4
Temple 5 – AA 3-0 14.15 100,059 139 3
Bleckley County 3 – AA 1-3 16.01 110,830 86 3
South Atlanta 6 – AA 1-3 14.31 23,051 61 3
Northeast 3 – AA 0-3 17.56 115,104 124 2
Social Circle 8 – AA 1-3 2.84 105,120 106 2
Butler 4 – AA 1-2 12.22 276,078 92 1
Oglethorpe County 8 – AA 0-2 -0.48 39,272 17 1
East Laurens 3 – AA 1-3 10.73 30,131 11 1
Harlem 4 – AA 1-2 10.09 190,412 42
Glenn Hills 4 – AA 1-2 7.47 115,821 19
Westside (Augusta) 4 – AA 1-2 6.82 101,897 12
Albany 1 – AA 0-3 10.04 13,378 12
Armuchee 7 – AA 1-2 -1.15 5,702
Gordon Central 7 – AA 0-3 -14.05 219

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Macon County 4 – A 2-1 52.74 985,704 781,285 600,867 437,129 305,001 2.28
Clinch County 2 – A 2-1 49.71 999,774 781,465 557,891 355,920 212,727 3.70
Emanuel County Institute 3 – A 3-0 45.73 999,990 717,110 426,103 232,434 109,274 8.15
Manchester 4 – A 3-0 45.12 999,560 608,835 357,487 181,947 84,847 10.79
Marion County 4 – A 3-0 44.37 967,374 494,950 283,494 139,623 61,303 15.31
Irwin County 2 – A 1-2 43.73 981,532 554,473 302,147 143,154 60,661 15.49
Lincoln County 7 – A 2-0-1 42.75 996,712 591,283 305,276 139,811 55,111 17.15
Commerce 8 – A 3-0 42.08 999,999 657,702 319,044 143,005 54,249 17.43
Bowdon 6 – A 2-1 39.66 942,055 380,824 169,373 64,368 21,176 46.22
Mount Zion (Carroll) 6 – A 3-0 36.51 983,302 353,714 132,928 40,989 10,896 90.78
McIntosh County Academy 3 – A 2-1 36.74 985,443 330,298 127,695 40,131 10,772 91.83
Seminole County 1 – A 2-0-1 32.39 999,601 439,127 140,301 31,753 6,003 165.58
Turner County 2 – A 1-2 33.25 542,765 112,833 35,936 9,020 1,905 523.93
Charlton County 2 – A 0-2 32.66 397,681 79,333 23,575 5,796 1,157 863.30
Johnson County 3 – A 4-0 29.38 980,293 159,448 38,446 7,219 1,146 871.60
Greene County 7 – A 3-0 30.61 769,060 119,736 31,771 6,462 1,106 903.16
Trion 6 – A 2-1 30.50 699,533 110,400 29,127 5,904 984 1,015.26
Mitchell County 1 – A 3-0 26.16 997,777 272,529 53,062 7,649 894 1,117.57
Gordon Lee 6 – A 3-0 26.01 609,370 52,946 10,032 1,418 165 6,059.61
Twiggs County 7 – A 2-1 27.29 281,180 29,990 6,351 1,006 118 8,473.58
Washington-Wilkes 7 – A 0-3 29.93 76,646 13,744 3,218 657 104 9,614.38
Taylor County 4 – A 3-0 25.06 424,170 33,923 6,001 762 77 12,986.01
Warren County 7 – A 3-0 23.88 462,069 31,944 5,333 642 70 14,284.71
Hawkinsville 4 – A 2-1 26.26 264,725 24,138 4,912 720 66 15,150.52
Pelham 1 – A 2-1 19.97 947,662 79,291 9,650 813 60 16,665.67
Dooly County 4 – A 0-3 28.29 36,594 4,055 937 164 24 41,665.67
Hancock Central 7 – A 1-1 22.40 196,647 11,804 1,748 199 23 43,477.26
Jenkins County 3 – A 3-0 19.73 935,569 45,025 5,444 480 21 47,618.05
Atkinson County 2 – A 1-2 21.99 193,947 10,706 1,441 169 20 49,999.00
Telfair County 2 – A 1-1 20.75 246,026 11,875 1,526 156 14 71,427.57
Miller County 1 – A 1-1 16.24 906,564 40,948 3,712 226 12 83,332.33
Terrell County 1 – A 1-2 15.48 790,928 25,095 2,115 133 7 142,856.14
Randolph-Clay 1 – A 2-0 14.41 847,041 29,338 2,238 94 5 199,999.00
Wilkinson County 7 – A 0-3 22.16 17,466 1,179 156 12 2 499,999.00
Chattahoochee County 1 – A 0-2 12.36 363,317 5,452 356 19
Wilcox County 2 – A 1-2 18.49 28,528 1,060 119 11
Crawford County 4 – A 1-0 17.19 48,378 1,338 135 5
Treutlen 3 – A 2-1 14.85 28,070 619 48
Towns County 8 – A 1-2 1.74 61,804 138 3
Schley County 4 – A 2-1 16.08 1,116 43 2
Wheeler County 3 – A 2-1 2.70 257 2
Calhoun County 1 – A 0-2 -6.45 2,041 1
Lanier County 2 – A 0-3 1.24 21 1
Baconton Charter 1 – A 1-1 -8.57 1,633
Stewart County 1 – A 1-2 -19.21 37
Claxton 3 – A 0-3 3.54 22
Portal 3 – A 0-3 5.50 12
Greenville 4 – A 0-4 10.14 5
Central (Talbotton) 4 – A 0-2 -6.57
Montgomery County 3 – A 0-3 -7.97
Fulton Leadership Academy 5 – A 0-3 -20.65

Modal Bracket

Although any specific bracket is highly unlikely, the modal bracket represents the most probable of all the possible brackets.

Playoff Projections by Team

Each team is shown with its region, rating, the number of times making it to the finals, and the number of times of winning the state championship along with the associated odds.

Team Region Record Rating Playoffs Qtrfinals Semifinals Finals Champion Odds
Eagle’s Landing Christian 5 – A 3-0 65.87 1,000,000 943,110 841,677 722,550 606,207 0.65
Prince Avenue Christian 8 – A 4-0 53.32 1,000,000 820,663 573,844 347,117 124,924 7.00
Wesleyan 5 – A 3-0 52.16 1,000,000 792,210 500,353 228,138 90,257 10.08
Calvary Day 3 – A 3-0 50.71 1,000,000 708,389 398,566 184,930 63,320 14.79
Landmark Christian 5 – A 3-0 48.03 1,000,000 707,263 351,632 140,266 40,885 23.46
Darlington 6 – A 2-1 45.99 999,988 584,163 260,822 98,181 23,771 41.07
Aquinas 7 – A 1-2 44.48 994,121 409,227 183,354 55,294 13,340 73.96
First Presbyterian 7 – A 3-0 42.47 999,982 500,073 178,349 53,702 10,394 95.21
Mount Paran Christian 6 – A 2-1 41.85 999,978 370,009 126,410 36,965 6,956 142.76
Savannah Christian 3 – A 2-1 41.39 999,935 339,581 119,686 32,742 5,941 167.32
Fellowship Christian 6 – A 3-0 38.98 999,999 371,793 105,231 24,888 3,685 270.37
Stratford Academy 7 – A 2-1 39.22 994,114 264,282 83,387 19,397 2,990 333.45
Mount Pisgah Christian 6 – A 3-0 39.08 998,020 253,550 79,851 19,016 2,811 354.75
Pinecrest Academy 6 – A 1-1 38.74 999,496 266,397 77,977 18,064 2,696 369.92
Athens Academy 8 – A 3-0 35.29 1,000,000 362,192 77,931 14,473 1,543 647.09
Athens Christian 8 – A 1-2 29.56 997,078 92,229 14,421 1,612 126 7,935.51
Tattnall Square 7 – A 2-0 29.60 976,922 70,581 11,378 1,280 85 11,763.71
Holy Innocents 5 – A 1-2 28.53 917,541 40,604 6,290 693 39 25,640.03
Brookstone 4 – A 1-2 28.02 557,684 24,667 2,946 321 23 43,477.26
George Walton Academy 8 – A 3-0 23.15 999,760 40,217 3,552 246 5 199,999.00
Our Lady of Mercy 5 – A 1-2 21.80 629,836 10,491 799 61 2 499,999.00
Savannah Country Day 3 – A 2-1 20.08 774,904 9,635 649 29
Hebron Christian Academy 8 – A 2-1 15.66 934,783 5,942 273 14
Mount de Sales 7 – A 2-1 19.79 290,501 3,494 208 9
Mount Vernon Presbyterian 5 – A 3-0 15.44 989,019 5,403 254 7
Strong Rock Christian 5 – A 2-1 9.37 281,157 518 14 3
Christian Heritage 6 – A 0-2 18.95 226,674 2,414 127 2
St. Francis 6 – A 1-1 10.91 259,546 639 16
Walker 6 – A 0-3 13.53 41,627 177 3
King’s Ridge Christian 6 – A 2-1 9.01 24,450 43
Lakeview Academy 8 – A 0-3 -1.59 60,471 19
Riverside Military Academy 8 – A 1-2 2.57 30,732 17
Pacelli 4 – A 0-3 8.97 4,118 8
Providence Christian 8 – A 1-2 -9.68 17,196
Whitefield Academy 6 – A 0-3 0.98 335
North Cobb Christian 6 – A 0-3 -1.73 33